Geertjesgolf

Het projectgebied Geertjesgolf ligt tussen knooppunt Ewijk (A50 en N322) en de dorpen Deest en Winssen. We winnen in dit gebied op een duurzame manier klei, zand en grind. Dit doen we om Nederland te voorzien van de benodigde bouwgrondstoffen.

Naar website Geertjesgolf

Over de Maas

277 hectare waterrijk natuurgebied, reikend vanaf Alphen aan de Maas tot aan Heerewaarden. Dit natuurgebied is ontstaan door het combineren van het winnen van zand, grind en klei voor de bouw met het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

Naar website Over de Maas

Heeswijkse Kampen

Het project Heeswijkse Kampen is een zandwin- en herinrichtingsproject dat als een waterrijke bufferzone ligt ingeklemd tussen  het industrieterrein Haven Cuijk in het noorden, Rijksweg A73 in het westen, de spoorlijn Nijmegen – Venlo in het oosten en de bestaande woonbebouwing van Cuijk in het zuiden. Het bijzondere aan dit project is de combinatie van rode, blauwe en groene bestemmingen die het gebied na afronding heeft: een nieuwe woonwijk aan een waterplas met onder andere woningen op eilanden en in de randzones van het gebied ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie. Het project is gestart in 1997 en opgeleverd in 2005.

Kraaijenbergse Plassen

De Kraaijenbergse Plassen vormen een uitgestrekt plassengebied van ruim 400 ha in de gemeente Land van Cuijk (provincie Noord-Brabant). Oorspronkelijk maakte dit dunbevolkte gebied deel uit van de Beerse Overlaat. De plassen zijn sinds 1968 fasegewijs ontstaan door de winning van industriezand, grind en klei. De plassen 7 en 8 zijn vanaf eind jaren 90 door alle in het samenwerkingsverband Nederzand participerende bedrijven aangelegd. Een deel van deze plassen is ingericht voor watergebonden recreatie (zeilen, zwemmen, surfen, vissen), terwijl een ander deel de hoofdfunctie natuur heeft gekregen. Een oppervlakte van ruim 260 ha is in beheer bij het Brabants Landschap. De zandwinactiviteiten zijn in 2014 beëindigd.