Over Nederzand

Nederzand Projectmanagement BV is een projectbureau dat enkele grootschalige zandwinprojecten ontwikkelt en begeleidt. Zij doet dat in opdracht van een vijftal bedrijven die deelnemen in een in 1996 opgericht  samenwerkingsverband. De projecten die Nederzand onder haar hoede heeft zijn gesitueerd op locaties die in het verleden door de overheid zijn aangewezen om de bouwgrondstoffenvoorziening van Nederland veilig te stellen.

Bekijk onze projecten

 

Nederzand Projectmanagement BV is verantwoordelijk voor  de projectleiding, levert secretariële en administratieve diensten ten behoeve van de projecten, coördineert de werkzaamheden in de projecten, verzorgt de communicatie en fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden, belanghebbenden en overheden. Het projectbureau bestaat momenteel uit drie vaste medewerkers en maakt op ruime schaal gebruik van externe expertise.