De in deze projecten deelnemende industriezandproducenten zijn

Deze bedrijven zijn aandeelhouders van Nederzand Projectmanagement BV en hebben ieder ook hun individuele zandwinprojecten en andere aan de bedrijfstak gelieerde activiteiten.