Ontwikkelen en
begeleiden van
zandwinprojecten

Nederzand Projectmanagement BV

Nederzand Projectmanagement BV is een projectbureau dat enkele grootschalige zandwinprojecten ontwikkelt en begeleidt. Zij doet dat in opdracht van een vijftal bedrijven die deelnemen in een in 1996 opgericht  samenwerkingsverband. De projecten die Nederzand onder haar hoede heeft zijn gesitueerd op locaties die in het verleden door de overheid zijn aangewezen om de bouwgrondstoffenvoorziening van Nederland veilig te stellen.

Meer over ons

Zand, een onmisbare grondstof 

Zand, maar ook grind en klei zijn onmisbare grondstoffen voor de woningbouw, utiliteitsbouw en de weg- en waterbouw. 

Meer over zandwinning

Projecten

Geertjesgolf

Het projectgebied Geertjesgolf ligt tussen knooppunt Ewijk (A50 en N322) en de dorpen Deest en Winssen. We winnen in dit gebied op een duurzame manier klei, zand en grind. Dit doen we om Nederland te voorzien van de benodigde bouwgrondstoffen.

Naar website Geertjesgolf

Over de Maas

277 hectare waterrijk natuurgebied, reikend vanaf Alphen aan de Maas tot aan Heerewaarden. Dit natuurgebied is ontstaan door het combineren van het winnen van zand, grind en klei voor de bouw met het ontwikkelen van nieuwe natuur. 

Naar website Over de Maas