Nederzand Projectmanagement BV

Nederzand Projectmanagement BV ontwikkelt en begeleidt zandwinprojecten voor de landelijke delfstoffenmarkt, waarbij industriezand en grind met drijvende installaties wordt geproduceerd en met schepen afgevoerd.

Zandwinning speelt een centrale rol bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en het ondersteunen van gewenste ontwikkelingen als het creëren van hoogwaterveiligheid langs de rivieren, realiseren van nieuwe natuur in combinatie met extensieve recreatie en wonen aan het water.

Zand uit de projecten wordt als beton- en metselzand toegepast als grondstof voor de woning-, weg- en waterbouwsector, evenals het vrijkomende grind.

Beleid delfstoffenwinning

Naast kwantitatieve doelstellingen wordt een duidelijke link gelegd met een nieuwe visie op de rol en functie van delfstoffenwinning ten opzichte van maatschappelijke doelen en wensen.

Lees meer

Zandwinning in de praktijk

Grote zandwinprojecten doorlopen diverse stappen; van grote drijvende installaties op een steeds verder uitdijende waterplas naar een gebied vol met kansen voor natuur, recreatie en nieuwe mogelijkheden voor wonen en werken.

Lees meer

Samenstelling van industriezand

Industriezand is de verzamelnaam voor betonzand, metselzand, asfaltzand en zand voor de productie van kalkzandsteen. Industriezand, en dan met name beton- en metselzand, is een van de belangrijkste grondstoffen voor de bouw.

Lees meer

Betrokken Zandwinbedrijven

Sinds 1996 bestaat een samenwerkingsverband tussen een aantal landelijke industriezandproducenten. Het samenwerkingsverband ziet toe op de projecten Over de Maas en Geertjesgolf, waarvoor samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten.

Lees meer

Projecten

Nederzand Projectmanagement BV levert thans het projectmanagement voor de zandwinprojecten Over de Maas en Geertjesgolf; in het verleden ook voor de projecten Heeswijkse Kampen en Kraaijenbergse Plassen.

Lees meer

Organisatie

De keuze in de jaren '80 van de provincies om de landelijke industriezandwinning in grootschalige zandwinprojecten te realiseren, heeft samenwerking tussen de landelijke industriezandproducenten noodzakelijk gemaakt.

Lees meer