Nederzand Projectmanagement BV

Geertjesgolf

In april 2012 is er in Winssen en Deest huis-aan-huis een projectbrochure bezorgd waarin in het kort uitleg wordt gegeven over het Zandwin- en herinrichtingsproject Geertjesgolf . Door middel van onderstaande link kunt u deze projectbrochure downloaden.

Brochure Geertjesgolf

Inmiddels zijn de wettelijke procedures doorlopen en heeft de Raad van State in juni 2016 haar eindvonnis uitgesproken. Alle benodigde vergunningen, ontheffingen en bestemmingsplannen zijn daarbij onherroepelijk geworden. In 2017 zal worden gestart met de werkzaamheden. Deze zijn omschreven in het goedgekeurde Werkplan 2017.

In januari 2017 zijn er nulopnames gedaan bij de woningen in de directe omgeving van de Voorhaven te Winssen/Deest. De gegevens van de binnen- en buitenopnames zijn rechtstreeks ter beschikking gesteld aan de bewoners. De meetgegevens van de aangebrachte peilboutjes in de gevels van deze woningen zijn opgenomen in een afzonderlijke rapportage.

Naar verwachting zal in het najaar van 2017 tevens worden gestart met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein van Deest.