Zandklasseerinstallatie
Industriezand belangrijke grondstof voor de wegenbouw

Zandwinning

Industriezand is de verzamelnaam voor betonzand, metselzand, asfaltzand en zand voor de productie van kalkzandsteen. Industriezand, en dan met name beton- en metselzand, is een van de belangrijkste grondstoffen voor de bouw. Er bestaat dan ook een grote behoefte aan industriezand. Daarnaast is industriezand relatief schaars en moet er zuinig mee worden omgesprongen. Het grove zand komt hoofdzakelijk voor in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dit zand is in een ver verleden door de rivieren aangevoerd. Hoe dichter het zand bij de oorsprong van de rivier is afgezet, des te grover het zand is. Vandaar dat richting zee het zand steeds fijner wordt.

Metselzanden

Metselzanden worden enerzijds op de bouwplaats verwerkt in allerlei toepassingen en anderzijds in fabrieksmatige productiesystemen, zoals droge en natte metselmortel. Iedere klant bestelt zijn eigen "recept", bijvoorbeeld een 19-91 product. Dit betekent dat 19% van de korrels groter is dan 1 mm en dat 91% van de korrels groter is dan 0,25 mm. De korrelverdeling van metselzand is gelegen in een range van 0 - 4 millimeter.

Betonzand

Betonzand is zand dat wat grover is dan metselzand en heeft een korrelverdeling van 0 tot 8 mm. Dat betekent dat er in deze zandrecepten een groter percentage korrels zit die groter zijn dan 1 mm, zoals bijvoorbeeld in betonzandproduct 30-90. Er zijn meer dan 100 recepten op bestelling leverbaar door de moderne zandklasseerinstallaties.

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Er worden cookies gebruikt om deze website optimaal te laten functioneren. Wat cookies zijn en hoe u deze kunt verwijderen leest u hier.

Ik accepteer cookies van deze website.