Nederzand Projectmanagement BV

Organisatie

De keuze in de jaren '80 van de provincies om de landelijke industriezandwinning in grootschalige zandwinprojecten te realiseren, heeft samenwerking tussen de landelijke industriezandproducenten noodzakelijk gemaakt. Door een stagnatie in de vergunningverlening voor de Gelderse locaties, werden afspraken tussen de drie zandrijke provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg over de planning noodzakelijk. Deze afspraken werden in februari 1994 vastgelegd in een intentieverklaring. Vervolgens werden in juni 1996 tussen zeven industriezandproducenten, die actief zijn op het terrein van de landelijke zandwinning, per project samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Gezamenlijk werd Nederzand Projectmanagement BV opgericht.

Projectmanagement zandwinprojecten

Nederzand Projectmanagement BV levert momenteel het projectmanagement voor de zandwinprojecten Over de Maas en Geertjesgolf. In het verleden werd ook de directie gevoerd over de Cuijkse projecten Heeswijkse Kampen en Kraaijenbergse Plassen, die inmiddels grotendeels zijn afgerond en opgeleverd. De organisatie telt momenteel twee medewerkers. De organisatie maakt op ruime schaal gebruik van externe expertise. Nederzand Projectmanagement BV verzorgt de projectleiding, levert secretariële en administratieve diensten ten behoeve van de projecten, coördineert de werkzaamheden in de projecten, levert ondersteuning aan de projecten, verzorgt de communicatie en fungeert als aanspreekpunt voor omwonenden, belanghebbenden en overheden.

Medewerkers Nederzand projectmanagement BV

Herman van der Linde - Projectleider en statutair directeur

Herman van der Linde

Projectleider en statutair directeur

Gaby Huisman - Controller en Officemanager

Gaby Huisman

Controller en Officemanager