Nederzand Projectmanagement BV

Aandeelhouders

Sinds 1996 bestaat een samenwerkingsverband tussen een aantal landelijke industriezandproducenten. Het samenwerkingsverband ziet toe op de projecten Over de Maas en Geertjesgolf, waarvoor samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Zoals onder "organisatie" toegelicht verzorgd Nederzand het projectmanagement van deze projecten.

De afzonderlijke industriezandproducenten investeren in de projectvennootschappen naar rato van haar aandeelhouderspercentage. Voor dit percentage krijgt iedere producent een deel van de vergunde winruimte toebedeeld. Nederzand ziet als onafhankelijke partij toe op een correcte verdeling van de winruimte en kosten in de projecten. De producenten zijn zelf individueel verantwoordelijk voor de winning en vermarkting van hun eigen aandeel zand en grind in de projecten.

Onderstaande industriezandproducenten zijn voor de gezamenlijke projecten een samenwerkingsverband aangegaan:

Deze bedrijven hebben ook ieder hun individuele zandwinprojecten en andere aan de bedrijfstak gelieerde activiteiten.

Logo Dekkergroep
Logo Dyckerhoff Basal
Logo Kaliwaal Bijland
Logo Niba Zand BV
Logo Royal Smals