Nederzand Projectmanagement BV

Heeswijkse Kampen

Heeswijkse Kampen

Het project Heeswijkse Kampen is een zandwin- en herinrichtingsproject in de gemeente Cuijk, gelegen ten zuiden van het industrieterrein Haven Cuijk, tussen Rijksweg A73 en de spoorlijn Nijmegen - Venlo. De projectlocatie sluit in het zuiden aan op de bestaande woonbebouwing van Cuijk. Het bijzondere aan Heeswijkse Kampen is de combinatie van rode, blauwe en groene bestemmingen die het gebied na afronding heeft: een nieuwe woonwijk aan een waterplas met onder andere woningen op eilanden en in de randzones van het gebied ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie.

Snelheidsrecord

Oorspronkelijk was op deze locatie een woonwijk bedacht. Dit bleek echter niet haalbaar door de industriële activiteit op het nabijgelegen industrieterrein bij de haven van Cuijk en de nieuwe wetgeving voor geluid en wonen. Bij Smals Bouwgrondstoffen BV ontstond het idee voor het project, als uitbreiding van haar naastgelegen project Kraaijenbergse Plassen. Het initiatief voor een waterplas in combinatie met nieuwe functies wordt door Smals verder uitgewerkt in een structuurvisie voor de stadsrand van Cuijk in 1988. Uiteindelijk leidt dit initiatief tot een vergund project in 1997, waarbij door de overheid als voorwaarde wel een samenwerkingsverplichting wordt afgedwongen met andere zandwinners. In enkele jaren tijd is 8 miljoen ton zand afgevoerd via de Maas. In 2005 is het gebied heringericht en opgeleverd, een snelheidsrecord.

Natuur

Aan de Katwijkse kant ligt het accent op natuur, met ondiepe plasdras-oevers en amfibieënpoelen en instandhouding en versterking met boomgroepen van het kleinschalig agrarisch landschap tussen de verspreid staande woningen. Hierdoor wordt de industrie aan het zicht van de woonwijk onttrokken. Op de noordelijke oever ligt een strand met eenvoudige voorzieningen, bestemd voor lokaal gebruik. In het gebied langs de A73 is in de zichtwal een grote vleermuisbunker gerealiseerd met in de nabijheid diverse nieuwe poelen ten behoeve van amfibieën. Er is op de plas zelf alle ruimte voor lichte watersport met kano's, rubberbootjes, open zeilboten en roeiboten.

Wonen aan het Water en wooneiland De Nielt

Het gemeentebestuur van Cuijk zorgt voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de zuidzijde. Direct grenzend aan het water zijn de woongebieden Wonen aan het Water en wooneiland De Nielt gelegen, twee zeer verschillende woongebieden. In het gebied Wonen aan het Water, dat bestaat uit vier wooneilanden, worden voornamelijk vrijstaande woningen gerealiseerd. Bij elke kavel grenst de tuin direct aan het water. De bewoners van de nieuwe wijk kunnen hun eigen boten afmeren aan hun eigen steiger bij hun tuin. Wooneiland De Nielt heeft een zeer stedelijk woonmilieu, dat bestaat uit voornamelijk bijzondere, geschakelde woningen en appartementencomplexen met zicht op de stuwwal en wijde omgeving. Naast de woongebieden ligt aan de weg Lavendel een kade met een passantenhaven. Er is een open vaarverbinding met de Kraaijenbergse Plassen en de Maas via de haven van Cuijk.